Browsing Category

Kháng sinh

Kháng sinh Cefixim

Đại cương Cefixim là kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ 3. Giống như các cephalosporin khác, tác động diệt khuẩn của cefixim là do ức chế tổng hợp vách tế bào vi khuẩn. Cefixim có độ bền cao khi có sự hiện diện của enzym…

Metronidazol và tác dụng

Phổ tác dụng của metronidazon Metronidazol là một dẫn chất 5 - nitro - imidazol, có phổ hoạt tính rộng trên động vật nguyên sinh như amip, Giardia và cả trên vi khuẩn kị khí. Metronidazol là một thuốc rất mạnh trong điều trị nhiễm động vật…

Kháng sinh Quinolon

Nguồn gốc của Quinolon Là nhóm kháng sinh hoàn toàn tổng hợp. Được chia làm hai thế hệ gồm quinolon thế hệ I và thế hệ II. Cơ chế tác dụng và phổ kháng khuẩn là gì? Các kháng sinh nhóm quinolon đều ức chế ADN gyrase, là enzym mở vòng xoắn…

Kháng sinh nhóm sulfamid

Nguồn gốc, tính chất Sulfamid đều là các dẫn chất tổng hợp, dẫn xuất của Sulfanilamid do thay thế nhóm - NH2 hoặc nhóm - SO2NH2. Đây là loại thuốc bột trắng, rất ít tan trong nước, dễ tan hơn trong huyết thanh và mật. Cơ chế tác dụng, phổ…

Kháng sinh tetracyclin

Nguồn gốc Các tetracyclin được phân lập từ các loài steptomyces. Các tetracyclin đều có cấu trúc cơ bản là vòng octahydronaphaxen. Tác dụng và phổ kháng khuẩn : Tetracyclin có tác dụng trên nhiều loại vi khuẩn gây bệnh cả Gram âm và Gram…

Kháng sinh cloramphenicol

Nguồn gốc và tính chất của cloramphenicol Cloramphenicol phân lập từ nấm Streptomyces venezualae (1947) và ngay sau đó đã tổng hợp được. Đây là loại bột trắng, rất đắng, ít tan trong nước. Vững bền ở nhiệt độ thường và pH từ 2 - 9, vì thế…

Kháng sinh Penicilin tự nhiên

Đại cương về kháng sinh Penicilin . Cơ chế tác dụng chung : Kháng sinh Penicillin có khả năng acyl hóa các D-alanin tranpeptidase, làm quá trình tổng hợp peptidoglycan không được thực hiện. Sinh tổng hợp vách tế bào bị dừng lại. Hoạt hóa…
DMCA.com Protection Status