Browsing Category

Dược Liệu

Các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn dược liệu

Các đặc điểm cảm quan: Mô tả các đặc điểm có thể cảm nhận bằng các giác quan có thể xác định, đánh giá hay phân biệt dược liệu. Chú trọng đến những đặc điểm tập trung để nhận diện phân biệt các dược liệu với nhau hoặc những dược liệu có…

Nghiên cứu về độc tính của thuốc

Tầm quan trọng của việc nghiên cứu độc tính Thuốc dùng phải an toàn nếu như  không an toàn thì dù có tác dụng mạnh hay tốt đến mấy cũng không được dùng. Phải có quy chế "Thường qui đánh giá an toàn của thuốc". Tùy theo điều kiện của từng…
DMCA.com Protection Status