sắc kí pha thuận

sắc kí pha thuận
2 (40%) 1 vote

SẮC KÝ PHA THUẬN VÀ TỐI ƯU HÓA HPLC

Sắc ký pha thuận và pha đảo

Thành phần pha tĩnh và pha động ngược lại với RP-HPLC

Pha tĩnh: Là các chất phân cực như triethylen, glycol, nước..

Pha động: Dung môi ít phân cực như hexan, iso propyl ether

Ứng dụng: Phân tích dược phẩm, y học, môi trường,mỹ phẩm, thực phẩm….

Sắc ký lỏng hiệu năng cao (Hight-Performance Liquid Chromatography – HPLC)

5.Tối ưu hóa quá trình sắc ký lỏng cao áp

Mục đích của quá trình tối ưu hóa là có được sự tách hoàn toàn các chất cần phân tích trong thời gian ngắn nhất khi đi qua cột

Tính cân đối của peak sắc ký

Sắc ký đồ rửa giải của một pic có dạng giống với biểu đồ phân bố Gauss

Phương trình Gauss có đồ thị là một đường cong đối xứng, đồ thị đi qua 2 điểm uốn tại x = +1 và x = -1 ( chiều cao pic tương ứng tại điểm uốn là 60%). Độ rộng tại điểm uốn là 2s.

+ Trong sắc ký đồ w1/2 là ký hiệu cho độ rộng tại ½ chiều cao pic (w = 2,35s). Độ rộng của pic tính tại nền và được đo ở chiều cao đạt được là 13,5% so với chiều cao cực đại là w = 4s

Pic thực tế thu được từ sắc đồ thường sai lệch với pic trong trường hợp lý tưởng của phân bố Gauss do nhiều lý do như sai lệch về nồng độ giữa các lần tiêm, tốc độ dòng pha động không đều tại các vị trí trong cột

5.2 Đĩa lý thuyết

Đĩa lý thuyết của Craig được coi là thuyết giải thích quá trinh di chuyển và phân tách các cấu tử chất tan trong cột là hợp lý nhất Trong sắc ký lỏng – rắn các tiến trình cơ bản này là tuần hoàn của sự hấp phụ và giải hấp phụ. Các bước này tái lập lại tuần hoàn theo sự di chuyển của các cấu tử trong cột

Mỗi bước tương ứng với một trạng thái cân bằng mới gọi là đĩa lý thuyết

Các đĩa xếp dọc theo chiều dài của cột. Mỗi một chất khi di chuyển trong cột sẽ có số lần tái tổ hợp khác nhau (hấp phụ / giải hấp phụ) nên số đĩa khác nhau

Nếu gọi chiều cao tương ứng của một đĩa lý thuyết là H ta có: H= L/N

+ Nếu tính lượng chất trên đĩa thứ J tại thời điểm I ta có: Tổng  lượng chât tan mT là tổng số lượng chất tan được pha động di chuyển tới từ đĩa thứ (j -1) nằm cân bằng tại thời điểm (i-1) và lượng chất tan thực sự có sẵn ở đĩa thứ j tại thời điểm (i-1) có

Hạn chế của đĩa lý thuyết: Không giải thích được hiện tượng giãn rộng pic do không tính đến phân tán trong cột do sự khuyêch tán của các hợp chất

5.2. Phương trình Vandemter

Phương trình mô tả sự ảnh hưởng của tốc độ dòng pha động đến hiệu quả tách.

H = A * (B/u) * Cu

Trong đó: A là hệ số khuyêch tán xoáy

B là hệ số khuyếch tán dọc theo cột

C là hệ số truyền khối

Nếu H có đơn vị là cm thì A là cm, B là cm2/s ; C là

Hiệu quả cột cao nhất khi H nhỏ nhất tương ứng tốc độ tối ưu nhất

Dựa vào phương trrinhf này ta có thể điều chỉnh sao cho phù hợp để quá trình tách sắc ký là tối ưu

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

DMCA.com Protection Status