Phân tích sự biến đổi về trung tâm và nhiệt độ da trong điều kiện vi khí hậu nóng

Phân tích sự biến đổi về trung tâm và nhiệt độ da trong điều kiện vi khí hậu nóng
Rate this post

Nhiệt độ trung tâm

  • Nhiệt độ trung tâm là nhiệt độ vùng lõi được đo ở những vùng nằm sâu trong cơ thể là nhiệt độ trực tiếp ảnh hưởng tới tốc độ các pư sinh học xảy ra trong cơ thể là mục đích các hoạt động điều nhất.
  • Nhiệt độ vùng là phản ánh sự trữ nhiệt của cơ thể vì vậy người ta dùng nó làm chỉ điểm số liệu để đánh giá mức độ nóng của vi khí hậu và xem nhiệt độ trung tâm là 1 trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá trạng thái nhiệt độ của cơ thể cũng như xem xét những biến đổi của nó vs sự thay đổi của cân bằng nhiệt
  • Nhiệt độ vùng lõi thường được đo bằng ba điểm trực tràng dưới lưỡi và hố nách (sau khi đo xong cần sát khuẩn dụng cụ đo nhiệt độ).

. Nhiệt độ ở trực tràng phản ánh nhiệt độ lõi chính xác

. Nhiệt độ ở hố nách thấp hơn ở trực tràng 0,5 độ

. Nhiệt dưới lưỡi thấp hơn nhiệt độ trực tràng 0,6-0,7 độ nhưng được sử dụng nhiều vì thuận lợi và đo được ngay trong điều kiện lao động.

  • Nhiệt độ vùng lưỡi bình thường 37+- 0,5 độ lao động trong môi trường nóng có thể lên tới 38-39 độ

Khi tăng >38,5 độ có nguy cơ say nóng

Nhiệt độ da:

Chịu ảnh hưởng của yếu tố môi trường nhiều hơn có thể dùng để đánh giá hiệu quả điều nhiệt

  • nhiệt độ da liên quan chặt chẽ đến sự biến đổi thân nhiệt đặc biệt là da trán
  • trong điều kiện bình thường nhiệt độ da khác ở các phần khác trên cơ thể

. Nhiệt độ da ngực khoảng 33,5 độ

. Nhiệt độ da bàn tay khoảng 32 độ

. Nhiệt độ mu bàn chân khoảng 28 độ

– Nhiệt độ da ngực nhiệt độ 32-34 độ có cảm giác dễ chịu

Nhiệt độ nhỏ hơn 32 độ có cảm giác lạnh

Nhiệt độ lớn hơn 34 độ có cảm giác nóng

Sự thải nhiệt của cơ thể ra môi trường chủ yếu từ bề mặt da nhưng nhiệt độ da ở các phần khác nhau của cơ thể lại không giống nhau.Vì vậy để đánh giá về tình trạng thái nhiệt cần sử dụng chỉ số nhiệt độ trung bình da (nhiệt độ da)

+ Ở nhiệt độ môi trường(25-30 độ) dùng phương pháp 3 điểm của butan.A.C

Nhiệt độ da bằng 0,5 nhiệt độ ngực cộng 0,36 nhiệt độ cẳng chân +0,14 nhiệt độ cẳng tay

Đối vs ng việt nam công thức trên được hiệu chỉnh như sau:

Nhiệt độ da bằng 0,42 nhiệt độ ngực cộng 0,39 nhiệt độ cẳng chân 0,19 nhiệt độ cẳng tay

Ở điều kiện môi trường nóng thì sử dụng một trong hai công thức trên để tính nhiệt độ trung bình da

Bình thường nhiệt độ da trung bình 31-33 độ

Khi nhiệt độ da 32-34 độ cho ta cảm giác mát mẻ

Nhiệt độ da lớn hơn 34 độ cho ta cảm giác nóng

Nhiệt độ nhỏ hơn 32 độ cho ta cảm giác lạnh

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

DMCA.com Protection Status