Những biến đổi sinh lí về bài tiết mồ hôi trong điều kiện vi khí hậu nóng và những điều cần biết về…

-khi lao động trong điều kiện vi khí hậu nóng thải nhiệt bằng bay hơi mồ hôi là con đường duy nhất giúp cơ thể thải nhiệt ra môi trường để đảm bảo cho cơ thể giữ được trạng thái nhiệt ổn định - lượng mồ hôi được bài tiết phụ thuộc vào nhiệt…
DMCA.com Protection Status