Browsing Category

Y học cổ truyền

Học thuyết kinh lạc

Giới thiệu về học thuyết kinh lạc Học thuyết kinh lạc là một trong những học thuyết cơ bản của y học cổ truyền phương Đông. Học thuyết nghiên cứu sự biến hóa bệnh lý và hoạt động sinh lí của con người. Kinh là đường thông của khí…
DMCA.com Protection Status