Cách chẩn đoán phản ứng phong

Phản ứng phong là gì? Phong là một bệnh do vi khuẩn ảnh hưởng đến đên da và thần kinh. Bệnh phong có thể gây mât scamr giác, yếu cơ và liệt. Một đặc điểm của bệnh phong là xảy ra phản ứng- những giai đoạn viêm có thể ảnh hưởng đến các thần…

kháng sinh tổng hợp

Những bài trước tôi đã trình bày cho các bạn về kháng sinh tự nhiên, bài hôm nay sẽ nói về kháng sinh tổng hợp Kháng sinh tổng hợp có 2 nhóm là: nhóm quinolon và nhóm dẫn xuất 5-nitro imidazol Trong bài này sẽ nói về nhóm kháng sinh thuộc…

nhóm tetracyclin và nhóm macrolid

Nhóm kháng sinh tetracyclin và nhóm macrolid Nhóm tetracyclin Là nhóm kháng sinh hoạt phổ rộng, rất phổ biến trong điều trị. Tuy nhiên là loại thuốc kháng sinh chỉ cho người trên 8 tuổi do nó gây phức hóp với răng và xương  Cơ chế tác dụng:…

aminosid khác và nhóm phenicol

Các aminosid khác Ở bài trên mình đã trình bày về nhóm aminosid ( xem lại tại đây) nói chung và thuốc tiêu biểu của nhóm là streptomycin. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các kháng sinh khác thuộc nhóm aminosid Cơ chế tác dụng Giống…

kháng sinh aminosid

Kháng sinh nhóm aminoglycosid (aminosid: AG) Dựa vào cấu trúc các thuốc thuộc nhóm này được chia 2 nhóm Nhóm 1: Dẫn xuất streptidin: streptomycin Nhóm 2: Dẫn xuất 2 deoxy streptamin: neomycin, kanamycin, amikacin, gentamycin, tobramycin,…

Kháng sinh cephalosporin

Cơ chế tác dụng chung của cephalosporin Các thuốc tạo phức bền với transpeptidase, enzym xúc tác cho phản ứng tạo cầu peptid, nối các peptidoglycan để tạo vách tế bào vi khuẩn. Kết quả, vi khuẩn không tạo được vách nên bị tiêu diệt. Là nhóm…

penicillin M và ampicillin

Gồm: Meticilin, oxacilin, cloxacilin, dicloxacilin... Phổ tác dụng: tương tự như penicilin G, song đặc biệt tốt với tụ cầu tiết penicilinase (tụ cầu vàng) Dược động học: meticilin bị huỷ bởi acid dịch vị, nên chỉ dùng đường tiêm (tiêm bắp…
DMCA.com Protection Status